Δορυφορικό Συμπόσιο 5

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ IL-17 ΣΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟ

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)
19:35-20:35
Oργάνωση:

Προεδρείο: Δημήτριος Ιωαννίδης - Δημήτριος Ρηγόπουλος

Η εξέλιξη των θεραπευτικών στόχων στην ψωρίαση και οι προσδοκίες των ασθενών
Ναταλία Ρομποτή

Ixekizumab (αναστολέας IL-17A): Επαναπροσδιορίζοντας τη θεραπευτική προσέγγιση της ψωριασικής νόσου
Έλενα Σωτηρίου


« Επιστροφή