Δορυφορικό Συμπόσιο 4

H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)
19:35-20:35
Oργάνωση:

Προεδρείο: Σοφία Γεωργίου

Η διαχείριση του προχωρημένου πλακώδους καρκίνου του δέρματος
Ζωή Απάλλα

O ρόλος της ανοσοθεραπείας στην θεραπευτική του προχωρημένου πλακώδους καρκίνου του δέρματος
Γεώργιος Λαζαρίδης


« Επιστροφή