Δορυφορικό Συμπόσιο 2

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΕΩΣ ΣΟΒΑΡΗ ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)
13:15-14:15
Oργάνωση:

Προεδρείο:  Αλέξανδρος Κατούλης – Δημήτριος Ιωαννίδης

Πώς η υποκείμενη Τύπου 2 φλεγμονή συσχετίζεται με την κλινική αξιολόγηση των ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα;
Αικατερίνη Πατσατσή

Θεραπευτική προσέγγιση στην μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα: πως μας καθοδηγούν τα νεότερα δεδομένα;
Σταμάτιος Γρηγορίου


« Επιστροφή