Δορυφορικό Συμπόσιο 1

IL23-IL17 ΜΟΝΟΠΑΤΙ: ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)
18:40-19:40
Oργάνωση:

Προεδρείο: Δημήτριος Ρηγόπουλος - Ελισάβετ Λαζαρίδου

Πως η επιστημονική έρευνα οδηγεί στην επίτευξη των θεραπευτικών μας στόχων
Παντελής Παναγάκης


Από τα επιστημονικά δεδομένα στην καθημερινή κλινική πρακτική
Μαρία Πολίτου« Επιστροφή