Δορυφορική Διάλεξη 4

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ A (Stream 1)
18:35-19:05
Oργάνωση:

Πρόεδρος: Μιχαήλ Μακρής

ΜΠΙΛΑΣΤΙΝΗ: Έναρξη χορήγησης στον Ελληνικό Παιδιατρικό πληθυσμό. Ποια τα θεραπευτικά οφέλη
Άννα Τάγκα


« Επιστροφή