Δορυφορική Διάλεξη 2

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)
14:20-14:50
Oργάνωση:

Πρόεδρος: Ελισάβετ Λαζαρίδου

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τα βιοομοειδή: εστιάζοντας στο βιοομοειδές της ανταλιμουμάμπης από τη Biogen, SB5
Σταμάτιος Γρηγορίου


« Επιστροφή