Δορυφορική Διάλεξη 1

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)
13:50-14:20
Oργάνωση:

Πρόεδρος: Σοφία Γεωργίου

Θεραπευτική προσέγγιση της μέτριας βαρύτητας ψωρίασης: η ελληνική εμπειρία με την απρεμιλάστη σε μη-εκτεθειμένους σε βιολογικό παράγοντα ασθενείς
Ελευθερία Ταμπουρατζή


« Επιστροφή