ΟργάνωσηΜιχαλακοπούλου 36, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 95 606, Fax: 210 74 700 14
E-mail: edae@edae.gr - edaegr@hotmail.com
Ιστοσελίδα: www.edae.gr
Πληροφορίες: Γραμματεία, κα Δήμητρα ΣπυροπούλουΔιοικητικό Συμβούλιο Ε.Δ.Α.Ε.

Πρόεδρος: Δ. Ρηγόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γ. Κοντοχριστόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ι. Μπάρκης
Ειδ. Γραμματέας: Δ. Σγούρος
Ταμίας: Δ. Ιωαννίδης
Μέλη: Χ. Ζωγραφάκης
Ν. Καλογερόπουλος
Π. Κωστάκης
Π. Γ. Σταυρόπουλος