Ομιλητές & Πρόεδροι

Επιστροφή

 

Marina Landau, MD, Dermatologist, Israel,  

George Sorin Tiplica, Professor, Head and Chair, 2nd Clinic of Dermatology, "Colentina" Hospital, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania  

Uwe Wollina, Professor, Head of the Department of Dermatology and Allergology & Certified Skin Cancer, CenterStädtisches Klinikum, Dresden, Germany  

Χαράλαμπος Αγγελακόπουλος, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα         

Ευθυμία Αγιασοφίτου, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Γεώργιος Αναστασιάδης, Δερματολόγος, Δερματολογικό Τμήμα, ΓΝΑ  Ευαγγελισμός, Αθήνα    

Τηλέμαχος Ανθόπουλος, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης,  , Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Ζωή Απάλλα, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Νικόλαος Αποστολάκης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα            

Μιχαήλ Αραμπατζής, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Λέκτορας , Α΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Παντελής Αρώνης, Δερματολόγος, Διευθυντής, Δερματολογική Κλινική, 251 Γ.Ν.Α., Αθήνα

Γεωργία Αυγερινού, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα        

Σεβαστή Αφαντενού, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα      

Χαριτωμένη Βαβούλη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α ́, Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Ευστράτιος Βακιρλής, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής , Α΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Βαρβάρα Βασάλου, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Ευδοκία Βασιλοπούλου, Ειδικευόμενη Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Οδοντίατρος, Στοματολόγος, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα    

Σουλτάνα Βλαδένη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ , Πανεπιστημιακή Κλινική, Δερματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Βασιλική Βοσυνιώτη, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος , Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Σοφία Γεωργίου, Δερματολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικλής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Αναστάσιος Γιαννούκος, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα    

Σταμάτιος Γρηγορίου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής , Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Ευάγγελος Δασκαλάκης, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Φλωρεντίνα-Σύλβια Δελλή, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α', Δερματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Θεσσαλονίκης,  Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Κλειώ Δεσινιώτη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Ιωάννης Δημητριάδης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Παρίσι, Γαλλία            

Κωνσταντίνος Δημητρίου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Λευκωσία, Κύπρος            

Θεοδώρα Δούβαλη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Ευγενία Δρεκόλια, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Laser, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Δέσποινα Εξαδακτύλου, Δερματολόγος, Επιμελήτρια Α', Δερματολογικό Τμήμα, ΓΝΔΑ Αγία Βαρβάρα, Αθήνα

Γεώργιος Ευαγγέλου, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης    

Αλέξιος Ζάρρας, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Άσπα Ζαχαρή, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα        

Ευτυχία Ζουριδάκη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βερολίνου, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα    

Ουρανία Ζώη-Τόλη, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ιωάννινα            

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελητής Α΄, Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. , Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Σοφία Θεοτόκογλου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β', Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. , Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Σωτήρης Θεοχάρης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα        

Αναστασία Θεριανού, Δερματολόγος, Διευθύντρια Δερματολογίας, Λέκτορας, Imperial College Healthcare NHS, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο    

Δημήτριος Ιωαννίδης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Καθηγητής Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Κανέλλα Καλαποθάκου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Δερματολογικό Τμήμα, ΓΝΝΠ "Αγιος Παντελεήμων" - ΓΝΔΑ "Αγία Βαρβάρα", Πειραιάς    

Νικόλαος Καλογερόπουλος, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα            

Κωνσταντίνος Καλοκασίδης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη        

Αργυρή Καπελλάρη, Δερματολόγος -Αφροδισιολόγος, Αθήνα            

Δημήτριος Καπετανάκης, Δερματολόγος -Αφροδισιολόγος, Δερματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα    

Ειρήνη Καπνιάρη, Δερματολόγος -Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Β΄ Δερματολογική Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Βασιλική Καραμποΐκη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα            

Μαρία Καρδάση, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Καλαμάτα            

Αλέξανδρος Κατούλης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Καθηγητής - Διευθυντής , Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Ιωάννης Κατσαντώνης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Αθηνών, Δερματολογικό Τμήμα, Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Πειραιάς

Γεώργιος Κοντοχριστόπουλος, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής, Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ. , Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Μαρίτα Κοσμαδάκη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα            

Ουρανία Κοτσαύτη, Δερματολόγος, Επιμελήτρια Β', Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. , Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Ανάργυρος Κουρής, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α , Αθήνα
       

Σοφία Κουρκουντή, Παθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα 

Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Δ.Π.Θ., Αθήνα        

Κωνσταντίνος Κρασαγάκης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Καθηγητής Δερματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής , Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

Μαρία Κυριαζοπούλου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Αθήνα    

Γεωργία Κυριάκου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Β’, Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα 

Ειρήνη Κυρμανίδου, Δερματολογος-αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Παναγιώτης Κωστάκης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Ελισάβετ Λαζαρίδου, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας, Διευθύντρια, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Ελένη Λάζου, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα            

Αιμίλιος Λάλλας, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Γεώργιος Λάριος, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα            

Αικατερίνη Λιάκου, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Κωνσταντίνος Λιοπύρης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα            

Μαρία Λουκάτου, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα            

Νικόλαος Μαλτέζος, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα            

Άννα Μαραγκάκη, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα            

Βασιλική Μαρκαντώνη, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Κρανίδι            

Αθηνά Ματέκοβιτς, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα            

Μαρία Μαυρίδου, Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος, Αθήνα            

Μάρκος Μιχελάκης, Δερματολόγος. -  Αφροδισιολόγος, Αθήνα            

Φωτεινή Μπαγεώργου, Δερματολόγος Αφροδισιολόγος, Ακαδημαικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Κωνσταντίνα Μπάρκα, Δερματολόγος Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Δερματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Π. Αγία Σοφία, Αθήνα

Ιωάννης Μπάρκης, Δερματολόγος Αφροδισιολογος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα        

Κυπαρίσσης Μπάτσιος, Δερματολόγος -Αφροδισιολόγος , Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη        

Έλενα Μπελιάεβα, Δερματολόγος -Αφροδισιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης , Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Αγγελική Μπεφόν, Δερματολόγος -Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Χαράλαμπος Μπόκοτας, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελητής Β’, Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα    

Κωνστανίνος Νεαμονιτός, Δερματολόγος -Αφροδισιολόγος , Αθήνα            

Ηλέκτρα Νικολαΐδου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Βασιλική Νικολάου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Άννα Παγούνη, Δερματολόγος Αφροδισιολογος, Αθήνα         

Παντελής Παναγάκης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Αντώνης Παναγιωτόπουλος, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διευθυντής, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Παναγιώτης Παπαγιάννης, Φυσικός Ακτινοβολιών, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Ευαγγελία Παπαδαυίδ, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Καθηγήτρια, Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Μάρκος Παπακωνσταντής, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δερματολογική Κλινική, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Αθήνα 

Βασίλειος Παπαρίζος, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Μοναδα Ειδικων Λοιμωξεων, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα 

Μαρίνα Παπουτσάκη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Αικατερίνη Πατσατσή, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Ιωάννης Πέρος, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα       

Αθανάσιος Πετρίδης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Τ. Συντονιστής Διευθυντής, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Σταυρούλα Πισσαλίδου, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Θεσσαλονίκη       

Ευτυχία Πλατσιδάκη, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα      

Κερασία Μαρία Πλαχούρη, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα 

Μαρία Πολίτου, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Δωροθέα Πολυδώρου, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια, Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Ζώης Πολυζώης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Λειβαδιά       

Ελένη Πολυχρονάκη, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Τμήμα Ειδικών Θεραπειών, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα 

Ευστάθιος Ράλλης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής , Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής, Αθήνα 

Ελίνα Ρεμουντάκη, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Παναγιώτα Ρήγα, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα      

Δημήτριος Ρηγόπουλος, Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Ναταλία Ρομποτή, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα     

Νικόλαος Ρωτσιάμης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Γεώργιος Σγούρος, Δερματολόγος,, Συντονιστής Διευθυντής, Δερματολογικής Κλινικής, “ΜΕΤΑΞΑ”, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά, Πειραιάς

Δημήτριος Σγούρος, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Θεόδωρος Σιδηρόπουλος, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής, Δερματολογικό Τμήμα Ε.Σ.Υ., ΓΝΘ Ιπποκράτειο, ΝΑΔΝΘ, Θεσσαλονίκη

Ευθυμία Σουρά, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Κέντρο Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος , Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα 

Παναγιώτης Σταυρόπουλος, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα    

Ειρήνη Στεφανάκη, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Χριστίνα Στεφανάκη, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα 

Αλέξανδρος Στρατηγός, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Καθηγητής , Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Δημήτριος Σωτηριάδης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Δερματολογίας -
Αφροδισιολογίας , Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 

Ελένη Σωτηρίου, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Α΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 

Άννα Τάγκα, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Ελευθερία Ταμπουρατζή, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Δερματολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

Μυρτώ-Γεωργία Τρακατέλλη, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Ιωάννα Τριανταφυλλοπούλου, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Αθήνα      

Ευφροσύνη Τσελέ, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια, Δερματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νικαίας Πειραιά - Γ.Ν. Δυτικής Αττικής, Αθήνα

Ανδριανή Τσιάκου, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα 

Αικατερίνη Τσιόγκα, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα      

Γεώργιος Τύρος, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα      

Άννα-Μαρία Τωμαδάκη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα      

Χριστίνα Φωτιάδου, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος A.Π.Θ., Β’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Γεώργιος Χαϊδεμένος, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Θεσσαλονίκη    

Γρηγόριος Χάμψας, Πλαστικός Χειρουργός, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ , Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα 

Στυλιανός Χαραλαμπίδης, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Βασιλική Χασάπη, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Ελένη Χατζηδημητρίου, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α' Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Αργυρώ Χατζηιωάννου, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα