Επιστημονικό Πρόγραμμα

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του συνεδρίου θα είναι σύντομα διαθέσιμο.