Εγγραφές


Οι εγγραφές στο συνέδριο έχουν κλείσει.

Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει εγγραφή και είστε Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος μέλος της ΕΔΑΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία Οργάνωσης στο info@dermatology2020.gr ή στο τηλέφωνο 210-7414700.Επιστροφή

Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα εγγραφής και παρακολούθησης του συνεδρίου έχουν οι κάτωθι κατηγορίες:

Κατηγορία Εγγραφής
Διαδικτυακή παρακολούθηση
Δερματολόγοι – Αφροδισιολόγοι Μέλη Ε.Δ.Α.Ε.
Δωρεάν
Ειδικευόμενοι Ιατροί Μέλη Ε.Δ.Α.Ε.   Δωρεάν
Ιατροί άλλων ειδικοτήτων
50 €
Νοσηλευτικό προσωπικό - Φοιτητές Ιατρικής**
 Δωρεάν
Σημείωση: Στο συνέδριο δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι ΜΕΛΗ της Ε.Δ.Α.Ε. Οι Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι μη-μέλη της Ε.Δ.Α.Ε που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνέδριο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Ε.Δ.Α.Ε. (κα Δήμητρα Σπυροπούλου, Τηλ. 210-7295606) το αργότερο έως 15/11/2020, προκειμένου να εγγραφούν ως νέα μέλη, σύμφωνα με το Καταστατικό.

**Νοσηλευτικό Προσωπικό: Η εγγραφή στο συνέδριο θα γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου επαγγελματικής ιδιότητας
**
Φοιτητές:
Η εγγραφή στο συνέδριο θα γίνεται με την αποστολή του φοιτητικού πάσο

Η συμμετοχή με διαδικτυακή παρακολούθηση περιλαμβάνει: 
  • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
  • Το τελικό πρόγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή, αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση του συνεδρίου
  • Πρόσβαση στη διαδικτυακή έκθεση

Τιμολόγηση Εταιρειών
Παρακαλούμε σημειώστε ότι, σε περίπτωση τιμολόγησης εταιρειών, το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χορηγεί 23 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευση (ΣΙΕ-CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας.

Κωδικοί Εισόδου και παρακολούθησης του Συνεδρίου
  • Για την Φυσική παρουσία:
    Στις εισόδους των αιθουσών συνεδριάσεων θα υπάρχουν σαρωτές (scanners) ελέγχου εισόδου/εξόδου. Οι σύνεδροι θα πρέπει να σαρώνουν (scan) σε κάθε είσοδο/έξοδό τους από την αίθουσα το γραμμωτό κώδικα (barcode) που θα έχουν λάβει ηλεκτρονικά μέσω e-mail λίγες ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου.
  • Για την διαδικτυακή Παρακολούθηση:
    Για την παρακολούθηση του συνεδρίου διαδικτυακά, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου θα σταλούν μέσω e-mail οι προσωποποιημένοι κωδικοί πρόσβασης στον κάθε ένα εγγεγραμμένο σύνεδρο ξεχωριστά.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η χορήγηση των Πιστοποιητικών θα γίνει ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου με την συμπλήρωση της Φόρμας Αξιολόγησης του Συνεδρίου από τους συμμετέχοντες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια του 16oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας θα γίνεται φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση στιγμιοτύπων από το προσωπικό της διοργάνωσης. Με την εγγραφή σας στο συνέδριο συναινείτε στη διαβίβαση των φωτογραφιών προς τους Οργανωτές και την πιθανή δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του συνεδρίου καθώς και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς δημοσιότητας και προβολής.


Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dermatology2020.gr.