Χώρος Διεξαγωγής

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος» Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ».