Γενικές Πληροφορίες


To Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε μορφή διαδικτυακής εκδήλωσης (Virtual)

Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν.
Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, χορηγεί 7 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την Επιστημονική Συνάντηση.


Ημερομηνία Διεξαγωγής
25-26 Σεπτεμβρίου 2020

Επίσημη Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Σεμιναρίου είναι η Ελληνική.

Social Media
Για να είστε ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τo Σεμινάριο ακολουθήστε την σελίδα του Σεμιναρίου στο Facebook

Γραμματεία Οργάνωσης
Erasmus Conferences & Events A.E.
Δροσίνη 6, Τ.Κ. 16673, Βούλα
Τηλ: 210 7414700, Φαξ: 210 7257532
E-mail: info@elbowcourse2020.gr
Ιστοσελίδα: www.erasmus.gr