Έκθεση-Χορηγοί

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα λειτουργεί Έκθεση προϊόντων Φαρμακευτικών Εταιρειών και σύγχρονου ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγικές δυνατότητες του Σεμιναρίου:
Γραμματεία Συνεδρίου [sponsors@erasmus.gr]