Εγγραφές

Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν.


Η εγγραφή στο Σεμινάριο περιλαμβάνει:
  • Παρακολούθηση όλων των επιστημονικών εργασιών
  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου διαδικτυακά απαιτείται η ONLINE εγγραφή των συνέδρων.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για την ONLINE εγγραφή σας

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, χορηγεί 7 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την Επιστημονική Συνάντηση.

 

 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης θα γίνει ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Σεμιναρίου.