Δορυφορικό Συμπόσιο I


Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021 | 18:10-19:10
Οργάνωση:


 Το παρόν και το μέλλον στη διαχείριση των ασθενών με μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη

 Συντονιστής: Α. Μπάμιας

18:10- 18:35   
Καθιερωμένες θεραπείες στον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη
Μ. Καραμούζης

18:35-19:00
Αναστολείς του ανδρογονικού υποδοχέα στην αντιμετώπιση του μεταστατικού ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη
Α. Παπατσώρης

19:00-19:10
Συζήτηση


« Επιστροφή