Δορυφορική Διάλεξη IIΙ


Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 | 16:55-17:25
Οργάνωση:

Προεδρείο: Κ. Ντούμας


16:55- 17:20
Προκλήσεις στην αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων σε ασθενείς με ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη
Ε. Σεραφετινίδης


17:20-17:25
Συζήτηση


« Επιστροφή