Δορυφορική Διάλεξη II


Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 | 16:15-16:45
Οργάνωση:

Προεδρείο: Α. Παπατσώρης

16:15- 16:40  
Η βέλτιστη αλληλουχία στην θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη
Δ. Νάση

16:40-16:45
Συζήτηση


« Επιστροφή