Δορυφορική Διάλεξη I


Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 | 12:40-13:10
Οργάνωση:


Προεδρείο: Κ. Στραβοδήμος

12:40- 13:05  
Low Power Holep-Καμπύλη εκμάθησης και αποτελέσματα
Α. Ανδρέου

13:05-13:10
Συζήτηση

« Επιστροφή