Επιστημονικό Πρόγραμμα

Προκαταρκτικό - Τελευταία ενημέρωση:  11:25 -  20/2/2020

 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020
13:00-19:00 Εγγραφές
14:00-15:30 Κλινικό Φροντιστήριο I: QUIZ στην Ουρολογική Ογκολογία για Ειδικούς και Ειδικευόμενους
Συντονιστές: Χ. Μαμουλάκης, Κ. Ντούμας, Ν. Αντωνίου

Μ. Μπερδεμπές: Καρκίνος νεφρού
Χ. Φραγκούλης: Καρκίνος ουροδόχου κύστεως
Α. Γρηγοράκης: Καρκίνος προστάτη
Θ. Καλογερόπουλος: Καρκίνος πέους και όρχεως
Συζήτηση
 15:30-16:00 Διάλειμμα καφέ
16:00-18:00 Παρουσιάσεις & Semi-Live Videos I: Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη
Προεδρείο: Σ. Γκράβας, Χ. Φασουλάκης, Α. Γρηγοράκης

Ε. Μανουσάκης: Video 1: TURis P
Ο. Σοπηλίδης: Video 2: Green light laser
Α. Ανδρέου: Video 3: HolEP enucleation
Π. Μουρμούρης: Video 4: Simple robotic prostatectomy
Συζήτηση
18:00-19:00 Δορυφορικό Συμπόσιο I
19:00-20:00 Εναρκτήρια Τελετή – Χαιρετισμοί
Προεδρείο: Χ. Δεληβελιώτης, Κ. Κωνσταντινίδης, Δ. Μητρόπουλος

Εναρκτήριες Διαλέξεις
P. Chlosta (Poland): Robotic surgery in urology: The new instrumentation
S. Tekgul (Turkey): Transitional urology
Συζήτηση

Σάββατο, 9 Μαΐου 2020
08:30-10:00 Κλινικό Φροντιστήριο II: Καρκίνος Κύστεως
Συντονιστές: Β. Τζώρτζης, Ι. Αναστασίου, Ι. Γκίαλας

Ν. Κωστακόπουλος: Ρόλος των νέων τεχνολογιών στη διάγνωση και αντιμετώπιση του μη διηθητικού καρκίνου της κύστεως
Α. Δελλής: Επικαιροποίηση των δεδομένων για ενδοκυστική θεραπεία του επιφανειακού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως
I. Βαρκαράκης: Ρόλος της παρουσίας των ιστολογικών variants στον μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως
Α. Μπάμιας: Ρόλος της ανοσοθεραπείας στο χημειοάντοχο καρκίνο της κύστεως
Συζήτηση
10:00-11:00 Παρουσιάσεις & Semi-Live Videos II: Καρκίνος Προστάτη
Προεδρείο: Δ. Χατζηχρήστου, Μ. Χρυσοφός, Ι. Βακαλόπουλος

Α. Παπαδόπουλος: Πολυπαραμετρική μαγνητική του προστάτη. Τι πρέπει να ξέρει o Ουρολόγος
A. Καραγιάννης: Video 5: Βιοψία προστάτη: Fusion & cognitive
Α. Πετρολέκας: Video 6: Περινεϊκή βιοψία προστάτη
Συζήτηση
11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
11:30-12:30 Διαλέξεις Διεθνών Ομιλητών I
Προεδρείο: Ε. Λιάτσικος, Κ. Στραβοδήμος, Α. Σκολαρίκος

Th. Bach (Germany): Aquablation – Technology and clinical outcome
Th. Bach (Germany): Semi Live surgery: Aquablation step by step
Συζήτηση
12:30-13:30 Δορυφορικό Συμπόσιο II
13:30-14:00 Μεσημβρινή Διακοπή – Ελαφρύ Γεύμα
 14:00-15:30 Παρουσιάσεις & Semi-Live Videos III: Λιθίαση
Προεδρείο: Β. Τζελέπης, Δ. Στάϊος, Ρ. Αβακιάν

Μ. Μπερδεμπές: Video 7: Συγκριτική εύκαμπτη ουρητηρολιθοτριψία με ουρητηροσκόπιο πολλαπλής και μονής χρήσης
Μ. Ζέρβα: Video 8: Laser στην Ουρολογία
Χ. Παπαχρήστου: Video 9: Τεχνικές διαδερμικής παρακεντήσεως του νεφρού
Α. Σκολαρίκος: Video 10: Διαδερμική νεφρολιθοτριψά-mini perc
Συζήτηση
15:30-17:00 Διαλέξεις Διεθνών Ομιλητών ΙI
Προεδρείο: Χ. Αλαμανής, Ι. Βαρκαράκης, Σ. Στεφανάκης

M. Moussa (Lebanon): Radical Perineal Prostatectomy for localized prostate cancer: 25 years of experience
J. Kelly (United Kingdom): Adjuvant device assisted therapies following TURBT for NMIBC
P. Chlosta (Poland): Minimal invasive radical cystectomy-intracorporeal versus extracorporeal diversion
Συζήτηση
 17:00-17:30  Διάλειμμα καφέ
 17:30-18:00 Δορυφορική Διάλεξη Ι
 18:00-18:30 Δορυφορική Διάλεξη ΙI
 18:30-20:00 Στρογγυλό Τραπέζι ΕΕΟΟΓΕΚ: Ογκολογία
Συντονιστές: Δ. Μητρόπουλος, Α. Παπατσώρης, Α. Δελλής

Ε. Φραγκιάδης: Πόσο επείγον είναι ένα ογκολογικό χειρουργείο
Α. Δελλής: Η χρήση του υπερβαρικού Ο2 στην ουρολογία

Τι άλλαξε στα EAU Guidelines το 2019
Χ. Κυράτσας: Στον καρκίνο του προστάτη
Β. Αργυρόπουλος: Στον καρκίνο του νεφρού
Ι. Ζούμπος: Στον καρκίνο της κύστεως
Συζήτηση
Κυριακή, 10 Μαΐου 2020
08:30-10:00 Κλινικό Φροντιστήριο III: Λειτουργική Ουρολογία
Συντονιστές: Α. Αθανασόπουλος, Δ. Μπούγας, Χ. Κωνσταντινίδης

Κ. Γιαννίτσας: Ταινίες για την ανδρική ακράτεια. Πού βρισκόμαστε σήμερα
Α. Οικονόμου: Θεραπείες «β΄ γραμμής» της υπερλειτουργικής κύστης: Νεότερα δεδομένα
Α. Αποστολίδης: Συμπτωματολογία από το κατώτερο ουροποιητικό: Ο ρόλος των μικροβίων
Η. Μητσογιάννης: Υπολειτουργικός εξωστήρας: Πώς ορίζεται και ποιος ο ρόλος του χειρουργείου
Συζήτηση
10:00-11:00 Διαλέξεις Διεθνών Ομιλητών III
Προεδρείο: Ν. Σοφικίτης, Γ. Δημητριάδης, Η. Μητσογιάννης

M. Moussa (Lebanon): Effects of stem cell treatment in patients with Peyronie disease
S. Tekgul (Turkey): Principles of Hypospadias repair
Συζήτηση
11:00-12:00 Διαλέξεις Διεθνών Ομιλητών IV
Προεδρείο: Μ. Καραβιτάκης, Σ. Γιαννακόπουλος, Ι. Αδαμάκης

J. Kelly (United Kingdom): Who should be investigated for hematuria and how?
S. Tekgul (Turkey): Pediatric stone management
Συζήτηση
12:00-12:30 Διάλειμμα καφέ
12:30-13:00 Το Βήμα των Καθηγητών
Β. Τζώρτζης
: Η θέση του οπισθοπεριτοναϊκού λεμφαδενικού καθαρισμού στον καρκίνο του όρχεως σήμερα
13:00-14:00 Το Βήμα της Περιφέρειας
Προεδρείο: Κ. Λιβαδάς, Κ. Τζελέπης

Ε. Πεδιαδίτη: Η γυναίκα ουρολόγος στην επαρχία
Ν. Γρίβας: Η αντιμετώπιση της εμπύρετης υδρονέφρωσης στην επαρχία
A. Ζαχαρίου: Ελεύθερο επάγγελμα στην επαρχία
 14:00  Λήξη Συνεδρίου