Επιστημονικό Πρόγραμμα

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοινωθεί σύντομα