Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Συνεδρίου

Back


  • Βασικές Οδηγίες Χρήσης & Πλοήγησης Πλατφόρμας

    Συμμετέχοντες

    ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO


  • Βασικές Οδηγίες Χρήσης & Πλοήγησης Πλατφόρμας

    Ομιλητές-Πρόεδροι


    ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO