Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις

Δορυφορικό Συμπόσιο I

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 | 12:30-13:30

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:Δορυφορικό Συμπόσιο II

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020 | 12:30-13:30

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:Δορυφορική Διάλεξη Ι

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020 | 17:30-18:00

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:Δορυφορική Διάλεξη ΙI

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020 | 18:00-18:30

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση: