Οργάνωση - Επιτροπές

Το Συνέδριο οργανώνεται από

Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ)
Έβρου 89,115 27, Αθήνα
Τηλ: 210 7777791
Email: sec@eeoogek.gr
Ιστοσελίδα: www.eeoogek.gr


Σε συνεργασία

Α΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ «Λαϊκό»
Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντινίδης
Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ «Σισμανόγλειο»
Καθηγητής Χαράλαμπος ΔεληβελιώτηςΥπό την αιγίδα

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ραβινέ 23, 115 21, Αθήνα
Τηλ: 210 7223126
E-mail: hua@huanet.gr
Website: www.huanet.gr


Οργανωτική Επιτροπή

Επίτιμος Πρόεδρος: Κ. Δημόπουλος
Πρόεδροι:  Χ. Δεληβελιώτης - Κ. Α. Κωνσταντινίδης
Αντιπρόεδρος: Δ. Μητρόπουλος
Γραμματείς:  Κ. Στραβοδήμος - Μ. Χρυσοφός - Α. Σκολαρίκος
Ταμίας: Χρ. Αλαμανής
Μέλη: Ι. Αδαμάκης
Ι. Αναστασίου
Ι. Βαρκαράκης
Α. Δελλής 
Ι. Καταφυγιώτης
Χ. Λιάκουρας
Κ. Λιβαδάς
Η. Μητσογιάννης
Π. Μουρμούρης
Δ. Μπούγας
Μ.Κ. Παλατιανού
Α. Παπατσώρης
Α. Σιατέλης
Ε. Φραγκιάδης