// Χαιρετισμός

Back

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στις «40ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες», οι οποίες φέτος θα πραγματοποιηθούν για το σύνολο των συμμετεχόντων αποκλειστικά διαδικτυακά, μεταξύ 21-23 Μαΐου 2021.

Η Οργανωτική Επιτροπή κατέληξε στην απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των ειδικών μέτρων που αφορούν την αποφυγή διασποράς του ιού SARS-CoV-2 (COVID-19) στη χώρα μας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Είναι σημαντικό, με σύμμαχο την τεχνολογία, να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ειδικότητας μας και να παραμένουμε σωστά ενημερωμένοι.

Θα χαρούμε να συναντηθούμε «διαδικτυακά» και να ανταλλάξουμε απόψεις, καθώς η ενεργός συμμετοχή σας, συντελεί καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων του συνεδρίου μας.

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου 
 
Χαράλαμπος Δεληβελιώτης
Καθηγητής Ουρολογίας   
Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική,
ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Σισμανόγλειο» 
 
Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ουρολογίας 
Α΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική,
ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»