Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια του Κλινικού Φροντιστηρίου θα λειτουργεί Έκθεση προϊόντων Φαρμακευτικών Εταιρειών και σύγχρονου ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγικές δυνατότητες του φροντιστηρίου επικοινωνήστε με την γραμματεία στο email info@eeoogek-congresses.gr.