Οργάνωση

Οργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (ΕΕΟΟΓΕΚ)
Έβρου 89, Αθήνα 11527
Τηλέφωνο: 210 7777791
E-mail: sec@eeoogek.gr
Ιστοσελίδα: www.eeoogek.grΔιοικούσα Επιτροπή ΕΕΟΟΓΕΚ
Πρόεδρος:
Χ. Δεληβελιώτης
Αντιπρόεδρος: Α. Μπάμιας
Γεν. Γραμματέας: Α. Παπατσώρης
Ειδ. Γραμματέας: Κ. Στραβοδήμος
Ταμίας:
Μ. Λιόντος
Μέλη: Μ.Α. Δημόπουλος
Κ. Κωνσταντινίδης
Δ. Μητρόπουλος
Α. Σκολαρίκος
Γ. Πισσάκας
Μ. Χρυσοφός

Υπό την αιγίδα