Επιστημονικό Πρόγραμμα

10:00-11:00 Προσέλευση - Εγγραφές

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΘΗΛΙΟΥ
11:00-12:00 Συνεδρία 1: Ανώτερο Ουροποιητικό
  Προεδρείο: Χ. Δεληβελιώτης – Δ. Μητρόπουλος
11:00-11:15 Δ. Φιλιππιάδης: Σύγχρονη απεικόνιση
11:15-11:30 Π. Μουρμούρης: Χειρουργική αντιμετώπιση: οι «γκρίζες» περιοχές
11:30-11:45 Ι. Κωτσαντής: Συστηματική θεραπεία
11:45-12:00 Συζήτηση
12:00-13:00 Συνεδρία 2: Κατώτερο Ουροποιητικό - Μη Μυοδιηθητικός
  Προεδρείο: Α. Σκολαρίκος – Κ. Ντούμας
12:00-12:20 Ι. Αδαμάκης: Βέλτιστη διουρηθρική εκτομή όγκου κύστης
12:20-12:40 Χ. Φραγκούλης: Ενδοκυστική θεραπεία
12:40-13:00 Συζήτηση
13:00-14:00 Συνεδρία 3: Κατώτερο Ουροποιητικό – Μυοδιηθητικός
  Προεδρείο: Κ. Κωνσταντινίδης 
13:00-13:15 Γ. Παπαδόπουλος: Ριζική κυστεκτομή (ανοικτή vs ρομποτική)  
13:15-13:30 Ζ. Λιακουλή: Ακτινοθεραπεία
13:30-13:45 Ι. Κωτσαντής: Εντοπισμένη νόσος
13:45-14:00 Συζήτηση
14:00-14:30 Κλινικό περιστατικό κύστεως
14:00-14:15 Παρουσίαση: Α. Πινητάς
14:15-14:30 Συζήτηση: Α. Μπάμιας, Ι. Αναστασίου
14:30-15:00 Διάλειμμα καφέ
15:00-15:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 (Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ )
15:30-16:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 (Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ )

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
16:00-17:30 Συνεδρία 4: Όρχεις
  Προεδρείο:  Κ. Στραβοδήμος – Χ. Χριστοδούλου
  Ο ρόλος του χειρουργού
16:00-16:15 Β. Τζώρτζης: Όγκοι από γεννητικά κύτταρα
16:15-16:30 Η. Μητσογιάννης: Άλλοι όγκοι
  Χημειοθεραπεία
16:30-16:45 Β. Μποζιονέλλου: Στάδιο Ι
16:45-17:00 Δ. Στεφάνου: Στάδια ΙΙ και ΙΙΙ
17:00-17:15 Π. Οικονομοπούλου: Απώτερες επιπλοκές
17:15-17:30 Συζήτηση
17:30-18:00 Διάλειμμα καφέ
18:00-19:30 Συνεδρία 5: Πέος
  Προεδρείο: Μ. Χρυσοφός – Β. Κουλουλίας
18:00-18:15 Ε. Φραγκιάδης: Ca Ουρήθρας: διάγνωση & θεραπεία
18:15-18:30 Π. Σουντουλίδης: Βιοψία πέους & μερική πεεκτομή
18:30-18:45 Ι. Βαρκαράκης: Ο ρόλος της λεμφαδενεκτομής
18:45-19:00 Α. Ζυγογιάννη: Ακτινοθεραπεία
19:00-19:15 Π. Οικονομοπούλου: Χημειοθεραπεία
19:15-19:30 Συζήτηση
19:30-20:15 Κλινικό περιστατικό όρχεως
19:30-19:45 Παρουσίαση: Ρ. Ζακοπούλου
19:45-20:15 Συζήτηση: Κ. Στραβοδήμος, Χ. Χριστοδούλου, Β. Τζώρτζης, Ν. Ανδρουλάκης 
20:15-20:30 Λήξη Φροντιστηρίου - Συμπεράσματα