Δορυφορικές Διαλέξεις

15:00-15:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Οργάνωση:
  Προεδρείο: Α. Παπατσώρης
15:00-15:30 Δ. Νάση: Μεταστατική νόσος ουροθηλιακού καρκίνου


15:30-16:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2   Οργάνωση:
  Προεδρείο: Χ. Χριστοδούλου
15:30-16:00 Λ. Κοντοβίνης: Ανοσοθεραπεία: Το κλειδί στην αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του Ουροθηλίου