// Αρχή

ABOUT ICMART 2020
It is the 34th ICMART World Congress on Medical Acupuncture and is held in Athens, Greece for the second time.

WELCOME MESSAGE

Welcome to the 34th ICMART World Medical Acupuncture Congress in Greece, the country of Hippocrates, father of medicine! The present tendency towards a healthier way of living is much stronger than ever - as pointed out by the World Health Organization. The ancient Greeks first embraced the concept of ‘’ a healthy mind in a healthy body’, expressing their perception of medicine combining both physical and mental wellbeing.

Organized by: 
Local Host:  


 • Submissions

  Submission deadline: 
  January 31, 2020
  Authors Notification:
  February 28, 2020                                                                                                      

 • Registration

  Online registration is open!

  Deadline for Early Registration:
  February 15, 2020                                                                                                                    

 • Venue

  The 34th ICMART World Medical Acupuncture Congress will be held at the Megaron Athens International Conference Centre (ΜΑΙCC)

 • Accommodation

  Available soon

                                                                                                                                              


// A taste of Athens