Δορυφορικό Συμπόσιο 8

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
18:30-19:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Προεδρείο: Aλέξανδρος Στρατηγός

Ixekizumab (αναστολέας 17Α): Επαναπροσδιορίζοντας τη θεραπευτική προσέγγιση της ψωριασικής νόσου
Ζωή Απάλλα

Φωτοδυναμική θεραπεία με φως ημέρας: Πολλαπλά οφέλη για ασθενείς με Ακτινικές Κερατώσεις
Γεώργιος Ευαγγέλου


« Επιστροφή