Δορυφορικό Συμπόσιο 7

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
14:00-15:00
  ΑΙΘΟΥΣΑ B
Οργάνωση:

ΤΕΧΝΗΤH ΝΟΗΜΟΣYΝΗ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓIΑ: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚA ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜEΝΗΣ ΣΥΝYΠΑΡΞΗΣ

Προεδρείο: Δημήτριος Ρηγόπουλος

Η επανάσταση της τεχνολογίας και της Τ.Ν. στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού
Φίλιππος Ζακόπουλος

Δερματολογικές εφαρμογές Τ.Ν.: Ευνοούν ή απειλούν το ιδιωτικό μας ιατρείο
Μαρίτα Κοσμαδάκη


« Επιστροφή