Δορυφορικό Συμπόσιο 6

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
14:00-15:00
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙL-17A

Προεδρείο: Δημήτριος Ιωαννίδης

Πολυάριθμα Μονοπάτια: Ποιό να στοχεύσω, Πότε και Γιατί;
Δημήτριος Ιωαννίδης

Η απάντηση του Δερματολόγου
Ελένη Σωτηρίου

Η απάντηση του Ρευματολόγου
Παναγιώτης Τρόντζας

Η απάντηση του Καρδιολόγου
Γεώργιος Γιαννακούλας


« Επιστροφή