Δορυφορικό Συμπόσιο 5

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
12:00-13:00
  ΑΙΘΟΥΣΑ B
Οργάνωση:

ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ 23: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ- ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ

Προεδρείο: Δημήτριος Ιωαννίδης - Δημήτριος Ρηγόπουλος

Από τη γνώση της παθογένειας στην βελτίωση των προτύπων φροντίδας για τον ασθενή
Παντελής Παναγάκης

Φέρνοντας την καινοτομία στην κλινική πρακτική με την αναστολή της ιντερλευκίνης 23
Lars Iversen


« Επιστροφή