Δορυφορικό Συμπόσιο 4

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
12:00-13:00
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ: ΧΑΡΑΣΣΟΝΤΑΣ ΠΟΡΕΙΑ

Προεδρείο: Ελισάβετ Λαζαρίδου

Εισαγωγή
Ελισάβετ Λαζαρίδου

Επιλέγοντας τα σωστά εφόδια: Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα & ποιότητα ζωής
Ηλέκτρα Νικολαΐδου

Διαπλέοντας με ασφάλεια τις Συμπληγάδες: Ο δύσκολος ασθενής με Ψωρίαση
Χριστίνα Φωτιάδου

Επιτυγχάνοντας τη νηνεμία: Από την υψηλή αποτελεσματικότητα στη μακροχρόνια ύφεση
Μαρίνα Παπουτσάκη

Συμπεράσματα-Κλείσιμο
Ελισάβετ Λαζαρίδου« Επιστροφή