Δορυφορική Διάλεξη 6

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
18:00-18:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:

Προεδρείο: Δημήτριος Ιωαννίδης

Neurodermitis; the old name of Atopic dermatitis was not so stupid!
Carlo Gelmetti


« Επιστροφή