Δορυφορική Διάλεξη 5

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
18:00-18:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ Β
Οργάνωση:

HOW TO AVOID AND TREAT BTX- A COMPLICATIONS BY BETTER UNDERSTANDING ANATOMY LANDMARKS AND INJECTION TECHNIQUES

Προεδρείο: Σωτήριος Θεοχάρης

Ομιλητές: Marina Landau - Σωτήριος Θεοχάρης


« Επιστροφή