Δορυφορική Διάλεξη 4

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
18:00-18:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:

Προεδρείο: Ελισάβετ Λαζαρίδου – Αλέξανδρος Στρατηγός

Η ελληνική εμπειρία από τη χρήση των αναστολέων Hedgehog στη θεραπεία του βασικοκυτταρικού καρκινώματος
Δημήτριος Σγούρος


« Επιστροφή