Δορυφορική Διάλεξη 3

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
12:30-13:00
  ΑΙΘΟΥΣΑ B
Οργάνωση:

ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚOΣ ΦΡΑΓΜOΣ: ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧHΣ ΚΑΙ ΝEΑ ΕΡΓΑΛΕIΑ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Προεδρείο: Αλεξάνδρα Κατσαρού-Κάτσαρη – Αικατερίνη Πατσατσή

Δερματοπάθειες με διαταραχή του επιδερμιδικού φραγμού: Τι νέο για την αντιμετώπισή τους;
Αλεξάνδρα Κατσαρού-Κάτσαρη

Εκθεσίωμα και επιδερμιδικός φραγμός: Πως μπορούμε να δράσουμε;
Αικατερίνη Πατσατσή


« Επιστροφή