Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019
18:30-19:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019
18:30-19:00
  ΑΙΘΟΥΣΑ B
Οργάνωση:
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
12:30-13:00
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
12:30-13:00
  ΑΙΘΟΥΣΑ B
Οργάνωση:
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
18:00-18:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
18:00-18:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ Β
Οργάνωση:
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
18:30-19:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
18:30-19:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ B
Οργάνωση:
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
12:00-13:00
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
12:00-13:00
  ΑΙΘΟΥΣΑ B
Οργάνωση:
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
14:00-15:00
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
14:00-15:00
  ΑΙΘΟΥΣΑ B
Οργάνωση:
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
18:00-18:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
18:00-18:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ B
Οργάνωση:
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
18:30-19:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ Α
Οργάνωση:
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
18:30-19:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ B
Οργάνωση: