Χριστίνα Θεοχάρη

Δρ., Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, MSc στην Υγειονομική Μηχανική, PhD στη Μηχανική Περιβάλλοντος

Επικεφαλής του Τμήματος Περιβάλλοντος και Διεθνών σχέσεων του Ε.Κ.Α. και συντονίστρια του δικτύου ECTUN (European Capitals Trade Unions Network).
Διετέλεσε Eπιστημονικός Σύμβουλος στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην Διεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ. (Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου), 1987-1990. Υπήρξε Διευθύντρια Περιβάλλοντος (2003-2004) στην Οργανωτική Επιτροπή ΑΘΗΝΑ 2004. Κατά το διάστημα 2010-2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.).
Ήταν Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Μ.Ε.Π.Α.Α.) του Τ.Ε.Ε. και ακολούθως συντονίστρια των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή. Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενώσεων Μηχανικών της Ν.Α. Ευρώπης (COPISEE). Γραμματέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Γ.Σ.Ε.Ε. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Δουβλίνου) και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής της HELECO: Έκθεση και Συνέδριο του Τ.Ε.Ε. για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος: 1993, 1995, 1999, 2003, 2005. Υπεύθυνη Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Ε.Κ. ΙΝ.Ε. – Γ.Σ.Ε.Ε. Εμπειρογνώμονας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).
Συμμετείχε σε πλήθος διεθνών και ευρωπαϊκών εκδηλώσεων για το περιβάλλον, όπως: στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Βιώσιμη ανάπτυξη, Γιοχάνεσμπουργκ, 2002, COP 9 για την Κλιματική Αλλαγή, Μιλάνο, 2003, Συνδιάσκεψη των Υπουργών Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. (UNEP), Ναϊρόμπι, 2003, Επιτροπή για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ο.Η.Ε. (CSD), Νέα Υόρκη, 2003, Συνδιάσκεψη για την υπερθέρμανση, Κωνσταντινούπολη, 2008, Συνδιάσκεψη του Ο.Η.Ε. για την Σύμβαση για την Ερημοποίηση, Αβάνα-Κούβα, 2003, στο 5ο World Water Forum, Κωνσταντινούπολη, 2009, COP 15 της Κοπεγχάγης, Δεκέμβριος 2009, στη Διεθνή Συνδιάσκεψη για την διαχείριση των αποβλήτων, BAST (Κινεζικό Επιμελητήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας). 2011 κ.ά.
Είναι συγγραφέας πληθώρας άρθρων για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, τα οποία έχουν δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Έχει επίσης επιμεληθεί πολλές εκδόσεις, πρακτικά ημερίδων και συνεδρίων.
Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

« Επιστροφή