Πρόγραμμα

Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  1. Νέες αγορές και απαιτήσεις για τον μελετητικό κλάδο
  2. Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά
  3. Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών - Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  4. Μελετητικός κλάδος και 4η Βιομηχανική Επανάσταση
  5. Διοικητικές και Επιχειρηματικές Μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη του κλάδου
  6. Ανάπτυξη Επενδυτικών Σχεδίων στον Τομέα των Ακινήτων

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πατήστε εδώ για το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου