Αναλυτικό Τελικό Πρόγραμμα

Πατήστε εδώ για το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε αρχείο pdf

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

 Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019
09:00-10:00 Προσέλευση - Εγγραφές
10:00-11:00 Χαιρετισμοί
 11:00-12:00 1η ενότητα
 Νέες αγορές και απαιτήσεις για τον μελετητικό κλάδο

Συντονιστής: Σπύρος Παπαγρηγορίου, Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Γ.Μ.

The prospects and the new requirements of consulting industry in today’s global political, geopolitical and economic environment
Nelson Ogunshakin OBE, Dr., Chief Executive Officer of the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

Future Trends in the Consulting Engineering Industry
Kevin Rudden, President of the European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA)

Νέες αγορές και απαιτήσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών μελετητικών–συμβουλευτικών επιχειρήσεων
Ιωάννης Φωτεινός, Managing Director, SALFO & Associates S.A.
12:00-12:30 Διάλειμμα για καφέ
12:30-14:00 2η ενότητα
 Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά

Συντονιστής: Χρήστος Τσομπανίδης, Μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Γ.Μ.

Το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο, τα μέσα συνδυασμένων χρηματοδοτήσεων και οι οργανισμοί εξωτερικής βοηθείας των Κρατών Μελών
Ελευθέριος Τσιάβος, Senior Expert, Team Leader "EFSD Guarantee", European Commission, International Cooperation and Development, Unit C7, "Coordination of the EIP Secretariat and Blending Facilities"

European External Aid and the Financial Institutions
Jan Van der Putten, Secretary General of the European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA)

Το επενδυτικό κενό στην Ελλάδα και ο κλάδος των υποδομών-κατασκευών
Νίκος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του νέου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027
Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
 14:00-15:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
 15:00-16:30 3η ενότητα Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών – Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  Συντονίστρια: Ιωάννα Ξανθοπούλου, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Σ.Ε.Γ.Μ.

Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών στην Ελλάδα: παρελθόν, παρόν και μέλλον
Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Υποδομών
Νικόλαος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Η ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή των τεχνικών έργων: Τρωτότητα και ανθεκτικότητα
Χριστίνα Θεοχάρη, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, Πολιτικός Μηχανικός

Εθνικός σχεδιασμός για τον έλεγχο και τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών
Ευάγγελος Σαπουντζάκης, Αντιπρύτανης & Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Αναγκαιότητα της Προσαρμογής των Οδικών Υποδομών στην Κλιματική Αλλαγή
Βασίλειος Χαλκιάς, International Road Federation (IRF), President

Προσαρμόζοντας τον σχεδιασμό των έργων πολιτικού μηχανικού στην κλιματική αλλαγή
Αναστάσιος Ι. Στάμου, Καθηγητής & Διευθυντής Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
16:30-17:00 Διάλειμμα για καφέ
17:00-18:30 4η ενότητα Μελετητικός κλάδος και 4η Βιομηχανική Επανάσταση
  Συντονιστής: Ιωάννης Λαδόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Γ.Μ.

«Έξυπνες Πόλεις»: νέες ευκαιρίες ενασχόλησης του μελετητικού κλάδου
Ιωάννης Γκόλιας, Πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και μελετητικός κλάδος
Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Πρόεδρος της ERTICO / ITS –Europe, Αντιπρόεδρος της ITS Hellas

Water Technology & Service in the new digital era
Kasper Wildeboer, Service Manager South-West Europe at GRUNDFOS

Ενέργεια και Ψηφιακή Οικονομία
Αντώνης Ποθητός, Integrators & Specifiers Channels Director, Schneider Electric 

The EU BIM Task Group roadmap for the digitalization οf the construction sector
Milena Feustel, Deputy Chair of EU BIM Task Group

The adoption of BIM in infrastructure projects
Issam El-Absi, CCC BIM Centres General Manager & CCC BIM Academy Director

Συζήτηση
 18:30-21:00  Διακοπή - Ελεύθερος χρόνος
 21:00  Επίσημο Δείπνο Συνεδρίου

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφές
10:00-10:30 Χαιρετισμοί 10:30-12:30  5η ενότητα Διοικητικές και Επιχειρηματικές Μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη του κλάδου

Συντονίστρια: Δέσποινα Καλλιδρομίτου, Β’ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Γ.Μ.

Ενεργειακές, Κλιματικές και Ψηφιακές Μεταρρυθμίσεις. Προκλήσεις – Προοπτικές
Γιάννης Μανιάτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, π. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην κατάστρωση στρατηγικών σχεδίων και αναπτυξιακών πολιτικών – Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (Ε.Σ.Β.Υ.Κ.)
Γεώργιος Συριανός, Πρόεδρος Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.)

10 προκλήσεις για την ανάπτυξη της βιομηχανίας
Γιώργος Ξηρογιάννης, Δρ., Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Σ.Ε.Β. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Υποστηρίζοντας την Ανάπτυξη: Οι μεγάλες προσδοκίες και ο κρίσιμος ρόλος του τεχνικού κλάδου για την ωρίμανση και την υλοποίηση των επενδύσεων
Μανώλης Σιγάλας, Aντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νότιας Ευρώπης, Hill International (Hellas) S.A.

Public Procurement for consulting services: experiences in the EU States and the position of EFCA
Jaap N. De Koning, Chair of EFCA Internal Market Committee

Οι δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής της Ε.Ε.: αξιολόγηση της Ελλάδας
Βασίλειος Καναράς, Legal Officer, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission

The future challenges and opportunities for the consulting industry
Liv Kari Skudal Hansteen, CEO of RIF – The Norwegian Association for the Consulting Engineering industry, Vice President of EFCA

Συζήτηση
 12:30-13:00  Διάλειμμα για καφέ
 13:00-14:30 6η ενότητα   – ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
  Ευκαιρίες και Απαιτήσεις για τον Μελετητικό Κλάδο από την Ανάπτυξη Επενδυτικών Σχεδίων στον Τομέα των Ακίνητων

Συντονιστής: Νίκος Ρουσάνογλου, Δημοσιογράφος, "Καθημερινή"

Δημήτρης Ζωντανός, Διευθυντής Ανάπτυξης, LAMDA Development

Δημήτρης Γεωργιόπουλος, Επικεφαλής Τεχνικών Υπηρεσιών, Prodea

Πάνος Παναγιωτίδης, Γενικός Διευθυντής Λειτουργικών Δραστηριοτήτων, DIMAND S.A.

Ευγένιος Δενδρινός, Διευθυντής του τομέα ανάπτυξης ακινήτων, Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.

Ναταλία Στράφτη, Managing Partner, Operations, Grivalia Management Company

 14:30-15:00  Συζήτηση – Κλείσιμο Συνεδρίου