Οργάνωση

Οργάνωση
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Σίνα 10, Αθήνα 10672
Τηλ: 210 6452232 | Fax: 210 6444685
e-mail: segm@segm.gr
Website: www.segm.gr


Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (Δ.Σ. Σ.Ε.Γ.Μ.)

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καλέργης
Α' Αντιπρόεδρος: Σπύρος Παπαγρηγορίου
B' Αντιπρόεδρος: Δέσποινα Καλλιδρομίτου
Γενικός Γραμματέας: Παναγής Τονιόλος
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Ιωάννα Ξανθοπούλου
Επιμελητής Οικονομικών: Θεόδωρος Τσιάλας
Μέλος: Ελευθέριος Διγώνης
Μέλος: Ιωάννης Λαδόπουλος
Μέλος: Θεόδωρος Δεληγιαννίδης
Αναπληρωματικό Μέλος:
Παναγιώτης Κοτσανόπουλος
Αναπληρωματικό Μέλος:
Χρήστος Τσομπανίδης


Γραμματεία Συνεδρίου

Erasmus Conferences & Events Α.Ε.
Δροσίνη 6, 166 73 Βούλα
Τηλ.: 210 74 14 700 | Fax: 210 72 57 532
Email: info@segm-conference2019.gr
Website: www.erasmus.gr