Ομιλητές

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν με διαλέξεις/παρουσιάσεις διακεκριμένοι καλεσμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιβεβαιωμένες συμμετοχές ομιλητών μέχρι 23/07/2019

 • J.N. (Jaap) de Koning
  Chair of EFCA Internal Market Committee  Βιογραφικό
 • Issam El-Absi
  CCC BIM Centres General Manager & CCC BIM Academy Director


  Βιογραφικό
 • Milena Feustel
  Dipl. Ing. Architect, Co-Chair of the EU BIM Task Group  Βιογραφικό
 • Liv Kari Skudal Hansteen
  CEO of RIF - The Norwegian Association for the Consulting Engineering industry and Vice President of EFCA

  Βιογραφικό
 • Dr Nelson Ogunshakin OBΕ
  Chief Executive Officer of the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)


  Βιογραφικό
 • Kevin Rudden
  President, European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA)


  Βιογραφικό
 • Jan Van der Putten
  Secretary General of the European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA)

  Βιογραφικό
 • Άγγελος Αμδίτης
  Αντιπρόεδρος της ITS Hellas και Διευθυντής Έρευνας στο Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.


  Βιογραφικό
 • Νίκος Βέττας
  Καθηγητής Οικονομικoύ Πανεπιστημίου Αθηνών & Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.)
  Βιογραφικό
 • Ιωάννης Γκόλιας
  Πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  Βιογραφικό
 • Ευγένιος Δενδρινός
  Διευθυντής του τομέα ανάπτυξης ακινήτων, Τ.Ε. ΜΕΣ Α.Ε.  Βιογραφικό
 • Χριστίνα Θεοχάρη
  Δρ., Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, MSc στην Υγειονομική Μηχανική, PhD στη Μηχανική Περιβάλλοντος

  Βιογραφικό
 • Βασίλης Καναράς
  Legal Officer, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission
  Βιογραφικό
 • Σέργιος Λαμπρόπουλος
  Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου


  Βιογραφικό
 • Γιώργος Ξηρογιάννης
  Δρ., Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Σ.Ε.Β. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

  Βιογραφικό
 • Πάνος Παναγιωτίδης
  Γενικός Διευθυντής Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
  DIMAND Α.Ε.

  Βιογραφικό
 • Ευάγγελος Σαπουντζάκης
  Αντιπρύτανης & Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Βιογραφικό
 • Αναστάσιος Ι. Στάμου
  Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Βιογραφικό
 • Ναταλία Στράφτη
  Γενική Διευθύντρια Εργασιών, Grivalia Properties

  Βιογραφικό
 • Ελευθέριος Τσιάβος
  Senior Expert, Team Leader "EFSD Guarantee", European Commission, International Cooperation and Development, Unit C7, "Coordination of the EIP Secretariat and Blending Facilities"
  Βιογραφικό
 • Ιωάννης Φωτεινός
  Managing Director, SALFO & Associates S.A.

  Βιογραφικό
 • Νίκος Χριστοδουλάκης
  Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

  Βιογραφικό