Ευάγγελος Σαπουντζάκης

Αντιπρύτανης & Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

O Ευάγγελος Σαπουντζάκης είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Δομοστατικός, Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Διπλ. Ε.Μ.Π. 1984, με μεταπτυχιακές σπουδές (Concrete Structures) στο Imperial College of Science and Technology του Λονδίνου (1985), από όπου απέκτησε τα διπλώματα M.Sc. και DIC. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Ε.Μ.Π. (1991).
Έχει εκτεταμένη εμπειρία (35 έτη) στο σχεδιασμό και την ανάλυση γεφυρών και ειδικών έργων. Από το 1996 έχει παράσχει υπηρεσίες Συμβούλου σε πλήθος συγκοινωνιακών έργων, έχει εκπονήσει έλεγχο μελετών μεγάλων ειδικών έργων, έχει δε διατελέσει μέλος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών του έργου «Μελέτη-Κατασκευή Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Έργου Μόνιμης Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου».
Εκτός του Ε.Μ.Π. από το 1986 είναι Καθηγητής της Σχολής Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού (Σ.Τ.Ε.Α.Μχ.) και από το 2011-2017 μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.). Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του περιλαμβάνει 122 πρωτότυπες εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας και 160 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει συγγράψει 12 κεφάλαια σε βιβλία εκδοθέντα από διεθνείς εκδοτικούς οίκους, 5 τεχνικές εκθέσεις, 4 διδακτικά πονήματα και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 3 διδακτικών βοηθημάτων. Είναι συντάκτης 4 βιβλίων ή πρακτικών συνεδρίων. Έχει συμμετοχή σε 15 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (επιστημονικός υπεύθυνος στα 11 από αυτά). Το ερευνητικό του έργο έχει μεγάλη διεθνή επιστημονική αναγνώριση, όπως καταδεικνύεται από τη θέση του ως Επίτιμος Εκδότης (Honorary Editor), Κύριος Εκδότης (Editor-in-Chief), Ακαδημαϊκός Eκδότης (Academic Editor), Περιφερειακός Eκδότης (Regional Editor), Αναπληρωτής Eκδότης (Associate Editor) διεθνών περιοδικών, ως μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial board) 23 διεθνών περιοδικών, ως μέλος 50 επιστημονικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων, ως κριτής επιστημονικών εργασιών σε 55 έγκριτα περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας και ως κριτής ερευνητικών προτάσεων Υπουργείων Επιστήμης, Έρευνας και Τεχνολογίας 3 χωρών της αλλοδαπής, ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εντοπισθεί περισσότερες από 2.000 αναφορές (h-index=25).


« Επιστροφή