Δημήτρης Γεωργιόπουλος

Επικεφαλής Τεχνικών Υπηρεσιών, ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

Ο Δημήτρης Γεωργιόπουλος είναι Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών της μεγαλύτερης Εταιρείας Επενδύσεων Ακινήτων στην Ελλάδα, της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π., με αξία χαρτοφυλακίου της τάξεως των € 2,0 δισ. και ακίνητα σε Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Ως επικεφαλής της ομάδας μηχανικών της ΠΑΝΓΑΙΑ, έχει συμμετάσχει ενεργά και έχει συμβάλλει στην ολοκλήρωση επενδύσεων σε ακίνητα άνω των € 700 εκ., ενώ επιβλέπει και συντονίζει όλα τα τεχνικά έργα και τις αναπτύξεις της Εταιρείας.
Πριν από την ΠΑΝΓΑΙΑ, εργάστηκε στον όμιλο ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ, αποκτώντας εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σε ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση εμπορικών ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων κτηρίων λιανικής πώλησης, γραφείων και σταθμών αυτοκινήτων.
Ο Δημήτρης Γεωργιόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2017 είναι μέλος του ULI Greece Sustainability Council.

« Επιστροφή