Αναστάσιος Ι. Στάμου

Καθηγητής & Διευθυντής Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική και στο Σχεδιασμό συναφών Υδραυλικών Έργων». Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός με σπουδές στο Ε.Μ.Π., στο Imperial College of Science and Technology και στο Karlsruhe Institute of Technology. Από το 2012 είναι επισκέπτης Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Μονάχου έχοντας λάβει σειρά διακρίσεων (TUM Agenda Lehre – Gastprofessuren, DAAD Gastdozenten - Programm, Honorary Fellow of TUM Institute for Advanced Study, August-Wilhelm Scheer Visiting Professor Excellence Initiative κ.ά.). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδραυλικής του Ε.Μ.Π., Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του Ε.Μ.Π., μέλος του Leadership Team της International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), μέλος του του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) και μέλος πολλών επιτροπών του Ε.Μ.Π. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (2008-2013).
Έχει συνεχή 37-ετή διδακτική, ερευνητική και τεχνολογική εμπειρία στη δόμηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων μαθηματικών μοντέλων CFD (Computational Fluid Dynamics) σε προβλήματα διαχείρισης υδατικών πόρων, όπως υδραυλικών έργων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού/λυμάτων, παράκτιων έργων, περιβαλλοντικής ρευστομηχανικής, υδρο-οικολογίας και επίδρασης κλιματικής αλλαγής.
Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος 30 ερευνητικών έργων και συμμετείχε σε ακόμα 20. Έχει συγγράψει περισσότερες από 280 δημοσιεύσεις (citations=1709, h-index=19) και 300 τεχνικές εκθέσεις έργων και μελετών. Έχει διδάξει στο Ε.Μ.Π. και σε σημαντικό αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος επιστημονικών διεθνών οργανώσεων και κριτής περισσότερων από 35 επιστημονικών περιοδικών, 40 συνεδρίων και πολλών διεθνών προγραμμάτων. Συμμετείχε ως ειδικός επιστήμονας/σύμβουλος δημόσιων/δημοτικών φορέων και γραφείων μελετών σε περισσότερες από 120 μελέτες έργων.

« Επιστροφή