Άγγελος Αμδίτης

Αντιπρόεδρος της ITS Hellas και Διευθυντής Έρευνας στο Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.

Ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης γεννήθηκε το 1968. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1992), κάτοχος Διδακτορικού από το ίδιο τμήμα (1997) και ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Ε.Μ.Π. (Τεχνοοικονομικά Συστήματα – 2016). Έχει διδάξει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Τον Ιανουάριο του 2002 ίδρυσε την Ερευνητική Ομάδα Ι-SENSE στο Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. που δραστηριοποιείται σε επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς ευφυών συστημάτων μεταφοράς, τηλεπικοινωνίες, ΑΙ και αυτοματοποίησης, αντιμετώπισης κρίσεων και καταστροφών, και έξυπνων ολοκληρωμένων συστημάτων όπως αισθητήρες, επικοινωνίες και πλατφόρμες για οχήματα, έξυπνες πόλεις, περιβαντολογικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, ITS Hellas, του οργανισμού EuroVR και Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α’) στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.) του Ε.Μ.Π., ενώ συμμετέχει παράλληλα στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε πάνω από 120 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Αυτή τη στιγμή συντονίζει τα έργα HYPERION, COREALIS (https://www.corealis.eu/), ICT4CART (https://www.ict4cart.eu/), RESIST (http://resistproject.eu/), ELVITEN (http://www.elviten-project.eu/), IN-PREP (http://www.in-prep.eu/), SAFERtec (http://www.safertec-project.eu/), PLUGGY (https://www.pluggy-project.eu/), SCENT (https://scent-project.eu/) και NeMo (http://nemo-emobility.eu). Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφαλαίων βιβλίων και πάνω από 180 άρθρων συνεδρίων. Εκπροσωπεί το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.) στην ERΤΙCO - ITS Europe, όπου είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Είναι Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. σε θέματα Συνεργατικών και Αυτόματων Μεταφορών (C-ITS και CCAM) και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.).

« Επιστροφή