Χαιρετισμός

Εναρκτήριος Χαιρετισμός

Σας καλωσορίζω στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Γεωτεχνικής Μηχανικής.

Τα τελευταία 30 χρόνια η ανάπτυξη της γεωτεχνικής μηχανικής στην Ελλάδα υπήρξε αλματώδης, χάρη στην ανεπανάληπτη ανάπτυξη / κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής. Με την πολύχρονη οικονομική κρίση η δραστηριότητα του μηχανικού στην Ελλάδα, δυστυχώς, μειώθηκε δραματικά. Κι όμως, παρά την αναμφισβήτητη δυσπραγία, αρκετά γραφεία μηχανικών άντεξαν. Επιπλέον, η δραστηριοποίηση Ελλήνων γεωτεχνικών εκτός χώρας ή σε διεθνή έργα, αλλά και η συνεχιζόμενη, με μικρή μόνον μείωση, ερευνητική δραστηριότητα στα Πανεπιστήμια μας (χάρη κυρίως σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση), έχουν διατηρήσει το επίπεδο της ελληνικής γεωτεχνικής μηχανικής υψηλό.

Η ανταπόκριση στην πρόσκληση του Συνεδρίου υπήρξε πολύ ικανοποιητική: τα τελικώς εγκριθέντα άρθρα ξεπέρασαν τα 150, ελπίζουμε δε ότι και το πλήθος των εγγραφών θα είναι αντιστοίχως ικανοποιητικό. Μεγάλη ήταν η προσπάθεια για την κριτική αξιολόγηση των άρθρων: περίπου 40 γεωτεχνικοί, εκτός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανέλαβαν (μάλιστα δε μέ μεγάλη όρεξη και σοβαρότητα) την διπλή ανεξάρτητη και ανώνυμη κρίση κάθε υποβληθέντος άρθρου, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ποιότητα του Συνεδρίου. Άρθρα (καμμιά δεκαριά περίπου) που είτε δεν διορθώθηκαν από τους συγγραφείς με βάση τον σχολιασμό των κριτών, είτε που δεν αντέκρουσαν επιτυχώς την κριτική, απορρίφθηκαν μετά από επανέλεγχο.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι στην κρίση σας. Παράλληλα δε, καί με την ενεργό συμμετοχή / παρακολούθηση των διαλέξεων, ελπίζουμε ότι το Συνέδριο θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της γεωτεχνικής μηχανικής στην πατρίδα μας.


Γιώργος Γκαζέτας
Πρόεδρος της ΕΕΕΕΓΜ και του Συνεδρίου