Χαιρετισμός

Τα τελευταία 30 χρόνια η ανάπτυξη της γεωτεχνικής μηχανικής στην Ελλάδα υπήρξε αλματώδης, χάρη στην ανεπανάληπτη ανάπτυξη και κατασκευή έργων υποδομής. Αν και με την πολύχρονη οικονομική κρίση η δραστηριότητα του μηχανικού στην Ελλάδα, δυστυχώς, μειώθηκε δραματικά, πιστεύουμε ότι η σημαντική δράση Ελλήνων γεωτεχνικών εκτός χώρας ή σε διεθνή έργα, αλλά και η συνεχιζόμενη, με μικρή μόνον μείωση, ερευνητική δραστηριότητα στα Πανεπιστήμια μας (χάρη κυρίως σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση), έχουν διατηρήσει το επίπεδο της ελληνικής γεωτεχνικής υψηλό. Αυτό ελπίζουμε ότι θα επιβεβαιωθεί στο 8ο Συνέδριό μας τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Εκ μέρους της ΕΕΕΕΓΜ σας καλώ λοιπόν να το διαπιστώσουμε ιδίοις όμασιν! Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, στην Αθήνα, 6 – 8 Νοεμβρίου 2019.

Γιώργος Γκαζέτας
Πρόεδρος της ΕΕΕΕΓΜ