Συνοπτικό Πρόγραμμα

Τετάρτη 6/11/2019

Ώρα ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
9:00-10:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
10:00-10:30 Έναρξη συνεδρίου-Χαιρετισμοί
10:30-11:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Eduardo Alonso

11:30-11:45 Διάλειμμα
11:45-1:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι
Γεωτεχνική και ενεργειακά θέματα
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙ
Συμπεριφορά του εδάφους
1:15-2:15 Μεσημβρινή διακοπή
2:15-2:45 ΕΙΔΙΚH ΟΜΙΛIΑ
Kυριαζής Πιτιλάκης
ΕΙΔΙΚH ΟΜΙΛIΑ
Σταυρούλα Κοντοέ
2:45-4:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙΙ
Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙV
Γεωτεχνική, και ενεργειακά θέματα
4:15-4:30 Διάλειμμα
4:30-5:00 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Μιχάλης Καββαδάς
ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Αναστάσιος Κολλιός
5:00-7:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ V
Σήραγγες & Υπόγεια έργα
ΣΥΝΕΔΡΙΑ VI
Οπλισμένα επιχώματα και γεωσυνθετικά
7:30-9:00 Δεξίωση Υποδοχής

Πέμπτη 7/11/2019

Ώρα ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφές
9:15-10:45 ΣΥΝΕΔΡΙΑ VIΙ
Θεμελιώσεις & αντιστηρίξεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑ VIΙΙ
Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής

10:45-11:00 Διάλειμμα
11:00-11:30 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Ιωάννης Αναστασόπουλος
ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
11:30-12:00 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Δημήτριος Ζέκκος
ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Παναγιώτης Ντακούλας
12:00-12:15 Διάλειμμα
12:15-1:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΧ
Θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Χ
Βελτιώσεις εδαφών

1:15-2:15 Μεσημβρινή διακοπή
2:15-2:45 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Νικόλαος Γερόλυμος
ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Γεώργιος Κουρετζής
2:45-4:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΙ
Εδαφοδυναμική
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΙΙ
Πρανή - Κατολισθήσεις
4:15-4:30 Διάλειμμα
4:30-6:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΙΙΙ
Εδαφοδυναμική
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΙV
Μή κορεσμένα και διογκώσιμα εδάφη: Κύπρος, Ελλάδα
6:00-8:00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ

Παρασκευή 8/11/2019

Ώρα ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφές
9:00-10:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧV
Συμπεριφορά του εδάφους
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧVΙ
Βραχομηχανική
10:15-10:45 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Γεώργιος Μπουκοβάλας
ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Ζαχαρίας Αγιουτάντης
10:45-11:00 Διάλειμμα
11:00-12:15 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
«Ο σεισμός του 1999 στην Αθήνα»
Κώστας Παπαζάχος, Μιχάλης Φαρδής, Χρήστος Κωστίκας, Γιώργος Γκαζέτας, Κυριαζής Πιτιλάκης
 
12:15-1:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Θ. Τάσιος
Εδαφομηχανευόμενοι για δεκαετίες
 
1:30-2:00 Κλείσιμο συνεδρίου