Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Τετάρτη 6/11/2019

Ώρα Αμφιθέατρο Αίθουσα διαλέξεων
9:00-10:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
10:00-10:30 Έναρξη συνεδρίου-Χαιρετισμοί
10:30-11:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ καθ. EDUARDO ALONSO
11:30-11:45 15 λεπτά διάλειμμα
11:45-1:15 Συμπεριφορά του εδάφους Γεωτεχνική, και ενεργειακά θέματα
1:15-1:15 Μεσημβρινή διακοπή
2:15-2:45 ΟΜΙΛΙΑ K. Πιτιλάκης ΟΜΙΛΙΑ Σ. Κοντοέ
2:45-4:15 Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής Γεωτεχνική, και ενεργειακά θέματα
4:15-4:30 15 λεπτά διάλειμμα
4:30-5:00 ΟΜΙΛΙΑ Μ. Καββαδάς ΟΜΙΛΙΑ Α. Κολλιός
5:00-7:00 Σήραγγες & Υπόγεια έργα Οπλισμένα/γεωσυνθετικά επιχώματα
7:00-9:00 Δεξίωση Υποδοχής

Πέμπτη 7/11/2019

Ώρα Αμφιθέατρο Αίθουσα διαλέξεων
8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφές
9:15-10:45 Θεμελιώσεις & αντιστηρίξεις
Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
10:45-11:00 15 λεπτά διάλειμμα
11:00-11:30 ΟΜΙΛΙΑ Ι.Αναστασόπουλος
ΟΜΙΛΙΑ Κ. Γεωργιάδης
11:30-12:00 ΟΜΙΛΙΑ Δ. Ζέκκος
ΟΜΙΛΙΑ Π. Ντακούλας
12:00-12:15 15 λεπτά διάλειμμα
12:15-1:15 Θεμελιώσεις & αντιστηρίξεις Βελτιώσεις εδαφών
1:15-2:15 Μεσημβρινή διακοπή
2:15-2:45 ΟΜΙΛΙΑ Ν. Γερόλυμος ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ
2:45-4:15 Εδαφοδυναμική
Πρανή - Κατολισθήσεις
4:15-4:30 15 λεπτά διάλειμμα
4:30-6:00 Εδαφοδυναμική
Μή κορεσμένα και διογκώσιμα εδάφη : Κύπρος, Ελλάδα
6:00-8:00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ

Παρασκευή 8/11/2019

Ώρα Αμφιθέατρο Αίθουσα διαλέξεων
8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφές
9:00-10:15 Συμπεριφορά του εδάφους
Βραχομηχανική
10:15-10:45 ΟΜΙΛΙΑ Γ. Μπουκοβάλας ΟΜΙΛΙΑ Ζ. Αγιουτάντης
10:45-11:00 15 λεπτά διάλειμμα
11:00-12:15 Ο σεισμός του 1999 στην Αθήνα
 
12:15-1:30 ΟΜΙΛΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ : Θ. Τάσιος
Εδαφομηχανευόμενοι για δεκαετίες
 
1:30-2:00 Κλείσιμο συνεδρίου